קורס ARTA | רענון חילוץ מתקדם

מחלץ בודד- נסל, מגדל ומרתף

תוכן: אימון המשתתפים בבניית תכנית חילוץ במצב בו יש מחלץ אחד בלבד והוצאתה לפועל מתוך הנסל (חדר מכונות עליון), מגדל והמרתף, תוך שימוש בציוד הגנה סטנדרטי. המשתתף ילמד את הטכניקות והשיטות המקובלות והמתאימות לחלק זה של הטורבינה. המיומנויות שהמשתתף ירכוש בהכשרה זו יהיו מתקדמות יותר מאלו הנלמדות בקורס עבודה בגובה בהכשרת הבטיחות הבסיסית (BST).

אורך הקורס: 4.5 שעות

תוקף: קבוע (אין צורך ברענון).

Meytar | The Israel Wind Turbine Center | ART - Advanced Rescue Training

הכשרת חילוץ מתקדם- משולב

בעזרת הכשרה זו, המשתתף ילמד ויתאמן על ארבעת הקורסים הקודמים בהכשרה זו.

אורך הקורס: 21 שעות

תוקף: 24 חודשים

קורס עבודה בגובה בצפון | מיט"ר חצור הגלילית | דף קורס עבודה בגובה

קורס רענון לחילוץ מהרוטור, הספינר ופנים הלהבים

תוכן: בקורס זה נזכיר ונערוך רענון על מיומנויות החילוץ שלמדנו בקורסים הקודמים הן בקורסי העבודה בגובה בהכשרת הבטיחות הכללי (BST) והן מיומנויות החילוץ שלמדנו בהכשרת החילוץ (ART-H). בתום הקורס תקבלו גם אישורים עבור עבודה נכונה עם משקלם (MHR) וכן אישור על רענון עבודה בגובה (WAHR) מהכשרת הבטיחות הבסיסית (BST).

אורך הקורס: 7 שעות

תוקף: 24 חודשים

Meytar | The Israel Wind Turbine Center

קורס רענון לחילוץ מהנסל, המגדל והמרתף

תוכן: בקורס זה נזכיר ונערוך רענון על מיומנויות החילוץ שלמדנו בקורסים הקודמים הן בקורסי העבודה בגובה בהכשרת הבטיחות הכללי (BST) והן מיומנויות החילוץ שלמדנו בהכשרת החילוץ (ART-H). בתום הקורס תקבלו גם אישורים עבור עבודה נכונה עם משקלם (MHR) וכן אישור על רענון עבודה בגובה (WAHR) מהכשרת הבטיחות הבסיסית (BST).

אורך הקורס: 7 שעות

תוקף: 24 חודשים

Meytar | The Israel Wind Turbine Center